EXPERTISE OP VERSCHILLENDE VAKGEBIEDEN

HR STRATEGIE

Op strategisch niveau maak ik analyses van toekomstige personeelsbehoefte, werk ik beleidsscenario’s uit en ontwikkel ik HRM beleid. Een goede HR strategie ondersteunt de doelen van uw organisatie. Bij het bepalen van de HR-strategie is het van belang dat we dit gezamenlijk met het lijnmanagement oppakken.

Bij welke strategische vraagstukken heeft uw organisatie ondersteuning nodig?

strategie | missie | visie | HR-strategie | HR-plan

4 pijlers Strategisch

Wat vragen mijn klanten?

AANPASSEN HR-BELEID

Hoe pas ik het HR-beleid aan, zodat dit het bereiken van de organisatiedoelstellingen ondersteunt?

SWOT-ANALYSE

Wat zijn binnen onze organisatie de sterke en zwakke punten op HR gebied (SWOT-analyse)?

PERSONEELSBESTAND

Hoe staat het personeelsbestand er nu voor en waar moet het naar toe?

INVLOEDEN OP HR-BELEID

Wat hebben belangrijke ontwikkelingen op HR-gebied, zoals thuiswerken, krappe arbeidsmarkt, de focus op welzijn, de veranderende rol van leiderschap en digitalisering voor invloed op ons HR-beleid?

HR BELEID

Mens- en resultaatgericht HR beleid zorgt ervoor dat uw medewerkers in een prettige en veilige werkomgeving hun werk kunnen doen, graag bij de organisatie willen werken en zich verder kunnen ontwikkelen. Tactisch vraagstukken – het tactisch uitwerken van beleidsplannen en strategische personeelsplanning – ziet u graag vakkundig opgelost. Denk aan verzuimbeleid, arbeidsvoorwaardenbeleid, personeelshandboek, cao-onderhandelingen, advies- en instemmingsaanvragen, strategische personeelsplanning, talent management, management development, AVG. Ik bied u op deze vlakken alle gewenste ondersteuning.

Wat vragen mijn klanten?

INSTEMMINGSVRAGEN

Kun je ons als ondernemingsraad adviseren over een advies- of instemmingsaanvraag?

ARBEIDSVOORWAARDEN

Ik heb ondersteuning nodig bij arbeidsvoorwaarden onderhandelingen.

ZIEKTEVERZUIM

Het ziekteverzuim is te hoog. Hoe kan ik dat verlagen?

HANDBOEK

Een arbeidsvoorwaarden- of personeelshandboek ontbreekt. Kun jij die voor onze organisatie maken?

HR PERSONEELSBEHEER

Een doordachte, zorgvuldige aanpak van operationele vraagstukken maakt uw organisatie sterker. Met personeelsbeheer richt ik me op de in-, door- en uitstroom van medewerkers en fungeer ik als hun vraagbaak en adviseer ik het management.

Verzuimbegeleiding | Arbo | medezeggenschap | ontslagzaken | digitalisering, functionerings- loopbaangesprekken | opleiden | juridisch advies arbeidswetgeving | functiebeschrijving | functiewaardering | arbeidsovereenkomsten | personeels- en salarisadministratie | werving en selectie | on-boarding en exit interviews zijn bij mij in professionele handen.

Wat vragen mijn klanten?

FUNCTIONEREN MEDEWERKER

Een medewerker functioneert niet optimaal. Wat moet ik als lijnmanager nu doen?

DIGITALISERING

Ik wil een aantal HR-processen digitaliseren. Hoe pak ik dit aan?

LANGDURIGE ZIEKTE

Kun je mij als lijnmanager een advies geven over de begeleiding van een langdurige zieke?

NIEUWE MEDEWERKER

Kun je een arbeidsovereenkomst voor een nieuwe medewerker voor mij opstellen?

ONTWIKKELING

Ik wil dat mijn leidinggevende (management development) en medewerkers zich verder ontwikkelen (talent management). Hoe krijg ik dit voor elkaar?

ONTSLAG

Kan ik een medewerker op staande voet ontslaan?

WERVING EN SELECTIE

Wil je mij helpen met de werving en selectie van een nieuwe medewerker?

ADVIES

Kun je ons adviseren over een management development programma?

Mijn ogen en oren zijn altijd gespitst op nieuwe ontwikkelingen. Zoals de digitalisering van HR werkprocessen en instrumenten, waarmee je de dienstverlening van HR kunt verbeteren.

ORGANISATIE ONTWIKKELING

Hoe ziet de toekomst van uw organisatie eruit? Vergroot de effectiviteit van uw organisatie door het verbeteren van strategieën, structuren en processen. Deze organisatieontwikkeling kan in uw gehele organisatie of in een of meer onderdelen van uw organisatie plaatsvinden. Door herstructurering, cultuurverandering en leiderschapsontwikkeling.

Succesvolle veranderingstrajecten kenmerken zich door:

  • aandacht te hebben voor de hele organisatie
  • leidinggevenden die weten hoe ze met veranderingsprocessen om moeten gaan.
  • als veranderaar dicht bij de werkvloer te staan
  • rekening te houden met verschillende belangen en stakeholders (zoals OR en vakbond)
HR Ontwikkeling Loes van Duijvenbode

Mijn werkwijze is resultaatgericht, open en transparant. Ik ben een doorzetter en durf standpunten in te nemen. Door zaken te benoemen open je vaak deuren, die anders gesloten blijven.

Wat vragen mijn klanten?

DIENSTVERLENING

De kwaliteit van de dienstverlening van de organisatie is niet goed. Hoe kan ik die verbeteren?

ORGANISATIE

Onze organisatie functioneert niet goed. Kun jij eens kijken wat er mis is?

HERSTRUCTURERING

Vanwege ontwikkelingen moet mijn organisatie een grote herstructurering ondergaan. Ik verwacht weerstand. Hoe pak ik dit aan?

Heeft u een vraagstuk op het gebied van HR of uw organisatie en weet u het niet op te lossen?

CONTACT

Achterdijk 1, 5328 JL Rossum

Bel: 06 19 66 55 56

Mail: loes@vanduijvenbodehradvies.nl

BTW: 87934334B03

KVK: 81671288

Algemene Voorwaarden

EXPERTISE

HRM

Organisatie ontwikkeling

Toezichthouden

SOCIAL LINKS